Cybex

Một hệ sinh thái được xây dựng dựa trên công nghệ graphene

Thông cáo:
ThêmIcons

CYBEX là gì

CYBEX là một sàn giao dịch phi tập trung, chỉ việc tạo ra một nền tảng giao dịch tiền điện tử trong sạch, an toàn với tính lưu động mạnh mẽ hơn so với các sàn giao dịch hiện nay. CYBEX là một hệ thống sinh thái được xây dựng và vận hành bởi một nhóm hợp tác những người cùng chung chí hướng vê mạng lưới phi tập trung hóa trên toàn thế giới. Tại cốt lõi của nó là công cụ Blockchain Graphene, hiệu quả và an toàn và có thể được mở rộng với tốc độ 100.000 giao dịch mỗi giây thông qua một bằng chứng về cơ chế vốn chủ sở hữu.

Lộ trình phát triển

Flowchat en
Download phone

App download Android download

Hưỡng dẫn cài đặt IOS Hướng dẫn cài đặt Android