witness nodes

Hướng dẫn ứng dụng Node nhân chứng của CYBEX

Cộng đồng Cybex đang tìm kiếm các thành viên có cùng chí hướng, có thể đóng góp cho sự phát triển của Cybex. Cuối cùng, sự lựa chọn nút nhân chứng không phụ thuộc vào số lượng CYB bạn có trong tài khoản, mà được bỏ phiếu bởi tất cả các thành viên của cộng đồng, những người đang nắm giữ CYB.


Nút nhân chứng của Cybex phụ trách giao dịch đóng gói và chữ ký khối. Nó có vai trò quyết định và cơ bản trong hoạt động ổn định của chuỗi Cybex và duy trì niềm tin của cộng đồng. Do đó, việc lựa chọn nút nhân chứng là một phần rất quan trọng.

Nhân chứng của Cybex được bầu chọn bởi các thành viên đang nắm giữ CYB. Nếu bạn muốn trở thành một phần của nhóm các nút nhân chứng, bạn sẽ cần đảm đương các trách nhiệm tương ứng, thực hiện giám sát và việc bảo trì hàng ngày, kịp thời phối hợp với cộng đồng tiến hành các công việc nâng cấp nút. Đồng thời, các nhân chứng sẽ nhận được phần thưởng cho việc đóng gói và ký khối (hiện là 0,1 CYB / khối).

Nếu muốn trở thành nút nhân chứng, chúng tôi yêu cầu bạn cần có một sự hiểu biết nhất định về tình hình cơ bản cũng như các định hướng kinh doanh của chúng tôi. Sau đó lấy được sự công nhận của cộng đồng, giành được nhiều phiếu bầu chọn. Cung cấp các thông tin cần bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 1. Giới thiệu bối cảnh và các thành viên cốt lõi của đội ngũ, cung cấp một số thông tin của các thành viên trong đội ngũ; Đặc biệt là nếu có đội điều hành cộng đồng kỹ thuật, vui lòng giới thiệu về nó;
 2. Địa chỉ Trụ sở tổng bộ của nhóm, địa chỉ nơi vận hành nút làm chứng;
 3. Giới thiệu tài nguyên cho cộng đồng Cybex, lên kế hoạch xây dựng dự án trên hệ sinh thái Cybex, đóng góp cho hệ sinh thái Cybex;
 4. Vận hành và bảo trì lập kế hoạch phần cứng cho các nút nhân chứng, bao gồm loại và cấu hình máy chủ, các động thái triền khai kế hoạch, v.v.;
 5. Chiến lược mềm để vận hành và duy trì các nút nhân chứng, bao gồm nhân sự, quy tắc vận hành, kế hoạch phát triền cộng đồng, v.v.;
 6. Tình trạng dự án, đường dẫn thực hiện, giới thiệu tính liên quan giữa dự án và hệ sinh thái Cybex;
 7. Các phương tiện thông tin truyền thông xã hội chính thức của đội ngũ cùng dự án bao gồm trang web chính thức, WeChat, telegram, v.v.;
 8. So với các nhóm ứng cử viên khác, sở hữu ưu thế cốt lõi cùng với năng lực cạnh tranh
 9. Các nhóm khác nhận định là tư liệu quan trọng。

Hiện tại, cộng đồng yêu cầu các nhóm ứng cử viên cam kết trở thành nút nhân chứng cần mua và nắm giữ ít nhất 1.000.000 CYB.

Các tiêu chí quan trọng nhất ảnh hưởng đến phiếu bầu bao gồm

 1. Nền tảng của nhóm, liệu có công khai và minh bạch. Và liệu rằng đã trang bị đầy đủ kinh nghiệm vận hành cộng đồng;
 2. Liệu năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhóm có đủ khả năng cho đáp ứng công việc vận hành và bảo trì hệ thống phức tạp không;
 3. Mức độ phù hợp giữa các dự án mà nhóm đã có và các dự án trong kế hoạch với hệ sinh thái Cybex;
 4. Tình huống do đội ngũ tiến hành thiết kế, bao gồm tài nguyên cứng và tài nguyên mềm;
 5. Phân phối hợp lý các khu vực địa lý;
 6. Sẵn sàng chấp nhận các quy tắc đồng thuận của cộng đồng và có thể phản hồi các quyết định của cộng đồng một cách kịp thời;
 7. Đồng ý liên lạc hợp tác với các nút nhân chứng khác。

Cộng đồng Cybex đang tìm kiếm các thành viên có cùng chí hướng, có thể đóng góp cho sự phát triển của Cybex. Cuối cùng, sự lựa chọn nút nhân chứng không phụ thuộc vào số lượng CYB bạn có trong tài khoản, mà được bỏ phiếu bởi tất cả các thành viên của cộng đồng, những người đang nắm giữ CYB.

Nếu bạn quan tâm và muốn trở thành nhân chứng, xin vui lòng điền vào “Mẫu đăng ký thông tin nút nhân chứng của Cybex”